Privacy verklaring mBraining Nederland trainingen

1. Inleiding
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door het  mBraining Nederland met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
In het kader van onze trainingsactiviteiten en het verzenden van onze brochure en onze E-nieuwsbrief leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s en in het geval van de 3 Breinen test om de resultaten van een test.
mBraining Nederland gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

2.a. Persoonsgegevens die wij verwerken 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer 
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type 

3. mBraining Nederland trainers en – begeleiders
Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voor mBraining Nederland, is het strikt verboden om de gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor het mBraining Nederland ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voor mBraining Nederland werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar mBraining Nederland. In dat laatste geval heeft z/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.

4. Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wordt uw e-mail adres alleen maar daarvoor – en soms voor het aankondigen van nieuwe mBraining Nederland -activiteiten – gebruikt.

5. DVD | Audio-opnamen
Soms worden er tijdens mBraining Nederland -opleidingen dvd | audio-opnamen gemaakt, om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze dvd’s worden alleen uitgeleend aan medecursisten uit dezelfde opleiding die een verklaring hebben ondertekend waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnames garanderen.
Als de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.

6. Anonimiseren van cliëntverslagen en gevalsbeschrijvingen
mBraining Nederland eist van alle deelnemers die in het kader van hun mBraining Nederland -opleiding of -training schriftelijk cliëntverslagen, schriftelijke case studies of schriftelijke gevalsbeschrijvingen inleveren, dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. De bedoeling hiervan is, dat mochten deze verslagen ooit openbaar gemaakt worden, de cliënt niet door anderen herkend kan worden.
Dit anonimiseren houdt in concreto in:
– Voornaam, achternaam en eventuele bijnamen zijn veranderd
– Functie is veranderd
– Branche is veranderd
– Leeftijd is veranderd (binnen een range van 5 jaar)
– Geslacht is soms wel en soms niet veranderd

Bedrijfsgeheimen
Trainers en begeleiders van mBraining Nederland behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

7. Afmelden en verwijderen van uw gegevens
Als u uw gegevens ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, wilt verwijderen, dan doen wij dat prompt. U kunt een e-mail sturen naar info@mbraining.nl. Wanneer u duidelijk aangeeft om wat voor gegevens het gaat, zullen wij deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 5 dagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd in verband met vakantie of ziekte van mBraining Nederland medewerkers.
In onze E- nieuwsbrief vindt u een ‘unsubscribe‘ link waarmee u uw e-mail adres rechtstreeks kunt verwijderen.